adampis84

About adampis84

This author has not yet filled in any details.
So far adampis84 has created 4 blog entries.

Porozumienie o współpracy z DBK Truck Center Ruda Śląska

W dniu 24.04.2017  Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym „Razem”

reprezentowane przez

 • Magdalenę Jajkiewicz – Prezesa Stowarzyszenia „Razem”
 • Agnieszkę Olszowy – Członka Zarządu Stowarzyszenia „Razem”

zawarło porozumienie o współpracy z  DBK Truck Center Ruda Śląska

reprezentowanym przez

 • Marcina Żaaka – Kierownika Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów

Nawiązanie współpracy ma na celu wspieranie rozwoju kształcenia
i szkolenia zawodowego uczniów i absolwentów szkół zawodowych i technicznych w dziedzinie mechaniki pojazdów samochodowych.

Celem naszej współpracy jest:

– dostosowanie podstawowego programu nauczania o obszary programowe, które nie są realizowane w ramach szkolnego programu nauczania, ale są wskazane z punktu potrzeb pracodawców

– udoskonalenie znajomości języków obcych, w szczególności język obcy branżowy

– doskonalenie posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi

– kreowanie postaw przedsiębiorczych w oparciu o potrzeby krajowego i europejskiego rynku pracy

– wsparcie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym

– realizacja projektów międzynarodowych umożliwiających wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego, tj. doskonalenie zawodowe nauczycieli, instruktorów, opiekunów praktyk oraz staże i praktyki zawodowe dla uczniów i absolwentów.

Pierwszym namacalnym efektem podpisanego porozumienia jest zorganizowanie wspólnie z DBK  3 – miesięcznego stażu ucznia z hiszpańskiej szkoły technicznej w dziedzinie mechaniki pojazdów ciężarowych.

By | 2018-11-25T22:36:40+01:00 21 listopada, 2018|Działania lokalne|

Współpraca z Francją

Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „Razem” aktywnie działa w ramach współpracy międzynarodowej i współpracuje z placówkami edukacyjnymi z Europy. Jednym z naszych partnerów jest francuska szkoła średnia Lycée Rosa Parks z La Roche-sur-Yon we Francji. Ostatnio byliśmy współorganizatorami pobytu francuskich uczniów i nauczycieli w Polsce. Zadbaliśmy aby nasi goście poznali naszą kulturę, m.in. poprzez wycieczki do Pszczyny, Krakowa czy Wrocławia.

Kilka słów o naszym partnerze z Francji:

Lycée Polyvalent Rosa Parks jest znakomicie wyposażoną placówką, która oferuje swoim uczniom przestronne, wyremontowane i odpowiednio do danego profilu klasy wyposażone sale zajęć ogólnokształcących i warsztaty szkolne. W szkole uczy się w sumie 1380 uczniów, na co składa się liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła zawodowa i ośrodek kształcenia dorosłych GRETA. Oferta edukacyjna szkoły jest zróżnicowana i koncentruje się głównie na kształceniu uczniów w takich zawodach, jak: informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz, mechanik monter maszyn i urządzeń, kierowca transportu drogowego, serwisant pojazdów samochodowych, murarz, ślusarz, monter systemów rurociągowych, kucharz, kelner, sprzedawca.

Kadra pedagogiczna szkoły składa się z osób wyłonionych podczas konkursów na stanowisko nauczyciela danego przedmiotu – dzięki formie konkursowej w szkole zatrudnieni są nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach, którzy swoją prace traktują jak powołanie – wspierają każdego ucznia w jego rozwoju, wskazują możliwości zatrudnienia w ramach zdobywanych kwalifikacji oraz ewentualne sposoby ich podnoszenia czy też zmiany w oparciu o wymogi francuskiego i europejskiego rynku pracy.

W szkole kładzie się nacisk na nauczanie języków obcych – otwierane są klasy o profilu europejskim, gdzie została zwiększona liczba godzin historii, geografii i języka angielskiego. Szkoła posiada zaplecze socjalne składające się z internatu, świetlicy  szkolnej stołówki. Przy szkole działają znakomicie wyposażone warsztaty szkolne, gdzie młodzież odbywa zajęcia praktyczne pod okiem nauczycieli zawodu Szkoła współpracuje z zakładami przemysłowymi gdzie uczniowie odbywają część praktyk zawodowych. Na terenie warsztatów szkolnych znajduje się ok. 30 samochodów do nauki mechaniki, stanowisko diagnostyczne oraz tablice symulacyjne (uczniowie mogą obserwować zasady działania poszczególnych części pojazdu i analizować występujące problemy) oraz stanowiska do nauki obróbki ręcznej i mechanicznej rur, miernictwa, montażu instalacji z rur stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych. Szkoła posiada liczne kontakty z firmami w rejonie La Vendee, co pozwala na organizowanie wizyt do lokalnych przedsiębiorstw celem porównania ich wyposażenia i stosowanych metod pracy. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne tj. dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce, kurs prawa jazdy, zajęcia z informatyki, kurs fotografii.

LP Rosa Parks współpracuje ze szkołami z Finlandii i Słowacji – organizowane są zagraniczne praktyki zawodowe. Obecnie w szkole realizowany jest program Erasmus+ , w ramach którego nauczyciele odbywali szkolenia językowe w Oxfordzie, a także realizowane są mobilności typu Job Shadowing (nauczyciele przebywali w szkołach partnerskich w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w Polsce)

By | 2019-01-14T10:55:26+01:00 21 listopada, 2018|Działania międzynarodowe|

Courses for teachers 2019

Educational and Cultural Association „Together” is an institution in the education field with specialization on the innovative teaching methods for teachers and education specialist from whole EU. Our main goal is to provide complex services on a professional level ensuring our clients’ satisfaction.

Educational and Cultural Association „Together” is a course provider registered by the European Commission PIC: 914748219

Course fee for all courses and locations for 5 day course: 350 EUR/participant

Amount includes: preparation for the course, tuition, training materials, administration costs, organizational costs

Requirements

Minimum of 10 participants. For smaller groups, contact us.

The courses can be provided  in English, French or Italian

All our courses are customizable for groups: duration, dates  and topics can be agreed according to your needs.

Contact

Magdalena Jajkiewicz

Tel. 0048696472248

e-mail. m.g.jajkiewicz@wp.pl

 

Calendar of courses in Cracow, POLAND

11.02. – 15.02.2019. 2018 EARLY SCHOOL LEAVING / TEACHING ADULTS WITH LOW LITERACY AND NUMERACY SKILLS” 

 

18.02. – 22.02. 2019 EFFECTIVE USE OF ICT IN EDUCATION / QUALITY AND MOTIVATION IN ADULT EDUCATION

Our courses KA1 Erasmus+

TEACHING ADULTS WITH LOW LITERACY AND NUMERACY SKILLS” 

Day 1

 • What are Adult Literacy and Numeracy?
 • Data on Adults’ Literacy and Numeracy Skills
 • Discussion session , analysis of statistics, pedagogical materials

Day 2

 • Presentation of research studies on literacy, numeracy, and related skills and knowledge.
 • Didactical and methodological approaches for the specific learning needs of each adult learner; How do adults learn? What can help adult learners to persist in learning?
 • What are the benefits of adult literacy and numeracy programs?

Day 3

 • How can low-skilled adults be motivated to learn?
 • Measures to build awareness of low skills and their implications
 • Teachers of basic skills; role of volunteer staff

Day 4

 • Methods of monitoring and assessment of basic skills in adult education
 • Good practices and ideas about how to promote literacy and numeracy of adults

Day 5

 • E-learning outside the classroom– does it work for numeracy and literacy?
 • How information and communication technology (ICT) can support learning?
 • Evaluation surveys
 • Reception of Europass documents and certificates

 

QUALITY AND MOTIVATION IN ADULT EDUCATION

Day 1

 • methods of training, the content of the educational process, organization of training activities
 • Individual adult student’s characteristics – motivational sphere, skills and learning ability, attitude to learning
 • discussion session , analysis of textbooks, pedagogical materials,

Day 2

 • What motivates adults to learn?- internal and external factors – work / economic/personal/
 • social motivation(practical examples)
 • Role of the teacher as motivator – discussion session

Day 3

 • Methods of monitoring and assessment in adult education
 • Determining assessment criteria – when monitoring progress, how are decisions made
 • about what to assess? (practical examples)

Day 4

 • Self-assessment – Why involve adult learners in monitoring their progress? How can self-assessment be encouraged? (practical examples)

Day 5

 • Partnership Development – introduction to create and manage partnerships between participants
 • Evaluation surveys
 • Reception of Europass documents and certificates

 

EFFECTIVE USE OF ICT IN EDUCATION

The course  “Effective Use of ICT in Education”  is intended for anyone with a desire to increase their proficiency in using technology in the classroom, especially for those educators wishing to learn how to effectively use e-learning platforms to run online courses. The course content is not limited to teachers of a specific subject.

Day 1

 • Meeting of participants and tutors.
 • Welcome Day and presentation of the agenda for the upcoming days including information about Italian culture and Erasmus + and info about the Hosting Organization and the city.
 • Trends in ICT in education, situation in different European countries

Day 2

 • General information about ICT within various classes
 • Defining ICT usage in education with its benefits, provide teachers with practical ideas for how they can incorporate technology into their existing lessons.

Day 3

 • The role of education technology in education, Basic steps for teachers to integrate technology into their in-class activities.
 • Finding resources for lessons.
 • Current Internet trends and their application in the creation of an e-lesson

Day 4

 • Using Moodle platform
 • Creating quiz in Moodle

Day 5

 • Safety issues (health, cyber bullying, cyber stalking)
 • Evaluation surveys
 • Reception of Europass documents and certificates

 

EARLY SCHOOL LEAVING

 

Day 1

 • Information about the problem of Early School Leaving in Poland (law, educational policy and system issues, evidence based policy-making reforms, sustainable investment and efficiency of education systems) – discussion session Observation of classes – goals of a lesson,  familiarity with subject matter (interest and current knowledge), teaching methods used .

Day 2

 • Early school leaving in inclusive approach and education: In this module participants will discuss selected educational theories that are linked to the issue of early school leaving: inclusion, exclusion, integration, learners with disabilities and risk behavior. Examples of solving the problem of Early School Leaving

Day 3

 • Classroom management (control of time, discussion, engagement of students)how to handle behavior problems, student/teacher interactions.

Day 4

 • Identification of Students at Risk; How to identify young people at risk of dropping out of education. For this purpose the identification is discussed with respect to four areas: educational, personal, family and community – discussion session Observation of classes – how to handle behavior problems, student/teacher interactions.

Day 5

 • Communication, strategies for conflict prevention and solution of conflict situations in Italian schools: Discuss practical proposals on how to handle communication with students at risk. This module identifies the best ways to prevent communication difficulties which may lead to a student leaving school early. Suggestions on how to deal with students who are at risk of leaving school early, and suggestions on how to react to the first signs of absenteeism. Practical ideas on how to prepare and carry out an effective conversation with young people and their parents .
 • Summary of observations – discussion session  about content delivery methods, organization, and clarity, quality and frequency of teacher-student and student-student interaction, frequency and type of student engagement in hands-on learning activities,  effective practices and relevant use of classroom tools
 • Evaluation surveys
 • Reception of Europass documents and certificates
By | 2019-01-14T10:49:25+01:00 21 listopada, 2018|Działania międzynarodowe|

Projekt Erasmus+ Mobilność kadry edukacji dorosłych „Coraz bliżej Europy.” 01-06-2018 do 30-10-2019

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia Razem poprzez podniesienie kwalifikacji jego członków i wolontariuszy.

Cele szczegółowe

– poznanie nowych metod skutecznego motywowania osób dorosłych do nauki języków obcych i wykorzystywania IT, uwzględniając takie czynniki jak: sposób przekazywania treści, rodzaj materiałów edukacyjnych, rola nauczyciela , ocena i samoocena słuchaczy, monitorowanie postępów.

– poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat działalności stowarzyszeń – zarządzania, pozyskiwania członków i funduszy, promocji w środowisku lokalnym i międzynarodowym, skutecznego aplikowania o fundusze UE, skutecznej komunikacji w ramach stowarzyszeń i poza nimi

– doskonalenie posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi i wykorzystanie ich w praktyce

– udoskonalenie znajomości języków obcych w tym wykorzystanie języka obcego w praktyce, w szczególności w sytuacjach stricte zawodowych

– ułatwienie rozwoju zawodowego osób pracujących z dorosłymi

– umiejętność pracy w zespole międzynarodowym

– zwiększenie poczucia pewności siebie przez pracę w środowisku międzynarodowym, przełamywanie bariery językowej oraz różnic kulturowych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

– poznanie kultury innego kraju

– doskonalenie zarządzania placówką i zapewnienie jakości w ramach podejmowanych działań

– doskonalenie pracy w projektach międzynarodowych , efektywne wykorzystanie funduszy UE

– ukierunkowanie osób pracujących w Stowarzyszeniu na wspólne zadania projektowe

– budowanie atmosfery zaufania i otwartości w zespole służącej szczerej wymianie informacji, myśli i idei

– wzmacnianie fachowości zespołu (wiedza, doświadczenie i umiejętności potrzebne do rozwiązania problemu

lub zadania)

Uczestnicy na etapie przygotowania do udziału w projekcie odbędą serię zajęć przygotowawczych:

 1. JĘZYKOWE
 2. zostanie zorganizowany 30 godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A2/B1.W czasie kursu uczestnicy wzbogacą słownictwo życia codziennego i struktury gramatyczne.. Udział w przygotowaniu językowym będzie rozpoczynał się testem poziomującym a zakończy się egzaminem, który będzie się składał z części pisemnej i ustnej, którego wyniki zostaną wykorzystane do ewaluacji skuteczności i trafności działań przygotowawczych i ich efektów.
 3. KULTUROWE – przed każdą planowaną mobilnością zostaną przeprowadzone 10 godzinne zajęcia przybliżające kulturę i obyczaje kraju wyjazdu tak, aby ułatwić uczestnikom adaptację w nowym środowisku.

Rezultaty

W celu usystematyzowania wiedzy i umiejętności nabytych podczas mobilności zamierzamy opracować:

– poradnik dla stowarzyszeń i osób zainteresowanych podjęciem takiej działalności ” Działalność stowarzyszenia od A do Z”

– poradnik metodyczny z dziedziny nauczania j. obcych i informatyki dla osób prowadzących zajęcia dla dorosłych

– słowniczka pol-ang. ze słownictwem życia codziennego i słownictwem metodycznym

– słowniczka pol-wł. i pol.-fr. zawierającego podstawowe zwroty  komunikacji codziennej

– broszury na temat kultury Włoch, Francji i UK ( wraz z informacjami praktycznymi, do wykorzystania przy planowaniu podróży i pobytu za granicą

Materiały zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej; Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w materiałach (m.in. publikacjach, broszurach, komunikatach, ulotkach) zawartość merytoryczną; Materiały rozpowszechniane są bezpłatnie.

 

By | 2021-10-11T15:52:59+02:00 21 listopada, 2018|Działania międzynarodowe|