Słowniczek francuski opracowany w ramach projektu Erasmus+ „Razem w działaniu”