Podsumowanie mobilności we Francji w ramach projektu Erasmus+ „Razem w działaniu”